مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است

لیست قیمت تردمیل

امتیاز کاربران :
10 / 10
از 2 کاربر

لیست قیمت تردمیل برای اطلاع مشتریان از نمونه ی متنوع صنعت تردمیل طراحی شده است این امر به مشتریان در زمان خرید تردمیل امکان مقایسه ی قیمت ها را فراهم می نماید ، قیمت تردمیل یکی از الگو های اساسی در زمان خرید و انتخاب می باشد که برای مشتریان اهمیت زیادی دارد .

هایپر جیم همواره تلاش دارد بهترین برند ها با بهترین کیفیت و قیمت را به مشتریان عزیز ارائه کند ، در صورتی که تردمیل مورد نظر شما در این لیست وجود ندارد برای اطلاع از قیمت و مشاوره با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید .

نام تردمیل برند تردمیل قیمت تردمیل جزئیات بیشتر
تردمیل پرومستر MT 1000  تردمیل پرومستر 2.690.000 تومان تردمیل پرومستر MT 1000 
تردمیل پرومستر MT 1500  تردمیل پرومستر 3.100.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 1500
تردمیل پرومستر MT 2000  تردمیل پرومستر  ....  تردمیل پرومستر MT 2000
تردمیل پرومستر MT 2500  تردمیل پرومستر  ....  تردمیل پرومستر MT 2500
تردمیل پرومستر T500  تردمیل پرومستر ....  تردمیل پرومستر T500
تردمیل پرومستر MT 500  تردمیل پرومستر 2.580.000 تومان  تردمیل پرومستر MT 500
تردمیل پرومستر MT 600  تردمیل پرومستر ....  تردمیل پرومستر MT 600
تردمیل توربو فیتنس 230  تردمیل توربو فیتنس 3.410.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 230
تردمیل توربو فیتنس 100  تردمیل توربو فیتنس 2.190.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 100
تردمیل توربو فیتنس 2400  تردمیل توربو فیتنس 3.070.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 2400
تردمیل توربو فیتنس 2200  تردمیل توربو فیتنس 2.670.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 2200
تردمیل توربو فیتنس 80  تردمیل توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس 80
تردمیل توربو فیتنس 1900  تردمیل توربو فیتنس 2.230.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 1900
تردمیل توربو فیتنس 200  تردمیل توربو فیتنس 2.690.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 200
تردمیل توربو فیتنس 250  تردمیل توربو فیتنس 3.730.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 250
تردمیل توربو فیتنس 740  تردمیل توربو فیتنس 4.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 740
تردمیل توربو فیتنس 500  تردمیل توربو فیتنس 4.270.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 500
تردمیل توربو فیتنس 150  تردمیل توربو فیتنس 2.590.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 150
تردمیل توربو فیتنس 330  تردمیل توربو فیتنس  ....  تردمیل توربو فیتنس 330
تردمیل توربو فیتنس 220  تردمیل توربو فیتنس  ....  تردمیل توربو فیتنس 220
تردمیل توربو فیتنس 800  تردمیل توربو فیتنس  ....  تردمیل توربو فیتنس 800
تردمیل توربو فیتنس 770  تردمیل توربو فیتنس 6.335.000 تومان  تردمیل توربو فیتنس 770
تردمیل توربو فیتنس 9300  تردمیل توربو فیتنس ....  تردمیل توربو فیتنس 9300
تردمیل جی کی اکسر Turbo 772  تردمیل جی کی اکسر 2.930.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Turbo 772
تردمیل جی کی اکسر  M Power 880  تردمیل جی کی اکسر 4.340.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  M Power 880
تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860  تردمیل جی کی اکسر 4.440.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر FOCUS 860
تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776  تردمیل جی کی اکسر 3.520.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  TURBO 776
تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575  تردمیل جی کی اکسر 5.240.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575
تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 375  تردمیل جی کی اکسر 4.480.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 375
تردمیل جی کی اکسر VIGOR735  تردمیل جی کی اکسر 2.300.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر VIGOR735
تردمیل جی کی اکسر M Power 830  تردمیل جی کی اکسر  ...  تردمیل جی کی اکسر M Power 830
تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555  تردمیل جی کی اکسر 4.770.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر  FITLUX 555
تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967  تردمیل جی کی اکسر 12.100.000 تومان  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9967
تردمیل جی کی اکسر Modern 778  تردمیل جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Modern 778
تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968  تردمیل جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر Gotech 9968
تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A  تردمیل جی کی اکسر  ....  تردمیل جی کی اکسر SPRINT 9875A
تردمیل پاندا DK11  تردمیل پاندا 3.900.000 تومان  تردمیل پاندا DK11
تردمیل پاندا 9003D  تردمیل پاندا 2.850.000 تومان  تردمیل پاندا 9003D
تردمیل پاندا 8008B  تردمیل پاندا 5.900.000 تومان  تردمیل پاندا 8008B
تردمیل پاندا 8012D  تردمیل پاندا 2.100.000 تومان  تردمیل پاندا 8012D
تردمیل پاندا DK19  تردمیل پاندا ....  تردمیل پاندا DK19
تردمیل پاندا 8012  تردمیل پاندا 1.850.000 تومان  تردمیل پاندا 8012
تردمیل پاندا 9003  تردمیل پاندا 2.600.000 تومان  تردمیل پاندا 9003
تردمیل پاندا T800  تردمیل پاندا 2.150.000 تومان  تردمیل پاندا T800
تردمیل پاندا T800D  تردمیل پاندا 2.350.000 تومان  تردمیل پاندا T800D
تردمیل پاندا DK15  تردمیل پاندا 2.150.000 تومان  تردمیل پاندا DK15
تردمیل پاندا DK15D  تردمیل پاندا 2.350.000 تومان  تردمیل پاندا DK15D
تردمیل پاندا DK14  تردمیل پاندا 2.050.000 تومان  تردمیل پاندا DK14
تردمیل پاندا DK14D  تردمیل پاندا  2.250.000 تومان  تردمیل پاندا DK14D
تردمیل پاندا DK19D  تردمیل پاندا  ....  تردمیل پاندا DK19D
تردمیل پاندا F22  تردمیل پاندا  ....  تردمیل پاندا F22
تردمیل پاندا T83D  تردمیل پاندا  .... تردمیل پاندا T83D
تردمیل پاندا F18  تردمیل پاندا  ....  تردمیل پاندا F18
تردمیل باشگاهی پاندا S998B  تردمیل پاندا 9.800.000 تومان  تردمیل باشگاهی پاندا S998B
تردمیل آیرون مستر MT 280  تردمیل آیرون مستر 1.500.000 تومان  تردمیل آیرون مستر MT 280
تردمیل آیرون مستر T900  تردمیل آیرون مستر 1.950.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900
تردمیل آیرون مستر T900D  تردمیل آیرون مستر 2.250.000 تومان  تردمیل آیرون مستر T900D
تردمیل آیرون مستر F30D  تردمیل آیرون مستر 2.950.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30D
تردمیل آیرون مستر F30  تردمیل آیرون مستر 2.700.000 تومان  تردمیل آیرون مستر F30
تردمیل آیرون مستر Bj 8002  تردمیل آیرون مستر 2.950.000 تومان  تردمیل آیرون مستر Bj 8002
تردمیل باشگاهی آیرون مستر  تردمیل آیرون مستر 11.500.000 تومان  تردمیل باشگاهی آیرون مستر
تردمیل استرانگ ES 4500 I  تردمیل استرانگ 2.219.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 I
تردمیل استرانگ ES 4200  تردمیل استرانگ 1.620.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200
تردمیل استرانگ ES 4200M  تردمیل استرانگ 1.770.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4200M
تردمیل استرانگ ES 5802 I  تردمیل استرانگ 2.230.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802 I
تردمیل استرانگ ES 5802IM  تردمیل استرانگ 2.380.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 5802IM
تردمیل استرانگ ES 510BM  تردمیل استرانگ  ....  تردمیل استرانگ ES 510BM
تردمیل استرانگ ES 510B  تردمیل استرانگ  ....  تردمیل استرانگ ES 510B
تردمیل استرانگ ES 4500 IM  تردمیل استرانگ 2.362.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 4500 IM
تردمیل استرانگ ES 8600  تردمیل استرانگ 3.642.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 8600
تردمیل استرانگ ES 4600 I  تردمیل استرانگ  ....  تردمیل استرانگ ES 4600 I
تردمیل استرانگ ES 4600IM  تردمیل استرانگ  ....  تردمیل استرانگ ES 4600IM
تردمیل استرانگ ES 510A  تردمیل استرانگ  ....  تردمیل استرانگ ES 510A
تردمیل استرانگ ES 510AM  تردمیل استرانگ 1.771.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 510AM
تردمیل استرانگ ES 510IM  تردمیل استرانگ 1.914.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 510IM
تردمیل استرانگ ES 510I  تردمیل استرانگ 1.778.500 تومان  تردمیل استرانگ ES 510I
تردمیل استرانگ ES 800 C  تردمیل استرانگ 4.919.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 800 C
تردمیل استرانگ ES 660C  تردمیل استرانگ 2.439.000 تومان  تردمیل استرانگ ES 660C
تردمیل استرانگ ES-7200  تردمیل استرانگ  7.414.000 تومان  تردمیل استرانگ ES-7200
تردمیل اسپرتک 8501  تردمیل اسپرتک ....  تردمیل اسپرتک 8501
تردمیل اسپرتک 8502  تردمیل اسپرتک 2.900.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8502
تردمیل اسپرتک 8801  تردمیل اسپرتک 3.100.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8801
تردمیل اسپرتک 8802  تردمیل اسپرتک 3.300.000 تومان  تردمیل اسپرتک 8802
تردمیل اسپرتک 6601  تردمیل اسپرتک 2.650.000 تومان  تردمیل اسپرتک 6601
تردمیل اسپرتک Turbo 4000  تردمیل اسپرتک 4.300.000 تومان  تردمیل اسپرتک Turbo 4000
تردمیل پروتئوس PMT4000  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT4000
تردمیل پروتئوس PST 4300  تردمیل پروتئوس 2.900.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST 4300
تردمیل پروتئوس PST5100  تردمیل پروتئوس 4.520.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST5100
تردمیل پروتئوس PST4500  تردمیل پروتئوس 3.170.000 تومان  تردمیل پروتئوس PST4500
تردمیل پروتئوس PST4800  تردمیل پروتئوس 4.160.000 تومان تردمیل پروتئوس PST4800
تردمیل پروتئوس PMT5100  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT5100
تردمیل پروتئوس PST 4300M  تردمیل پروتئوس ....  تردمیل پروتئوس PST 4300M
تردمیل پروتئوس PRT 1000  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PRT 1000
تردمیل پروتئوس MTM 6520  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس MTM 6520
تردمیل پروتئوس LDT-7560  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس LDT-7560
تردمیل پروتئوس PMT4550  تردمیل پروتئوس  ....  تردمیل پروتئوس PMT4550
تردمیل باشگاهی پروتئوس IMT-8000  تردمیل پروتئوس 11.000.000 تومان  تردمیل باشگاهی پروتئوس IMT-8000
تردمیل گرین لایف TVS 017   5.800.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
تردمیل گرین لایف TVS 017   4.100.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 017
تردمیل گرین لایف TVS 004   2.400.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 004
تردمیل گرین لایف TVS 003   2.200.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 003
تردمیل گرین لایف TVS 002   2.000.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 002
تردمیل گرین لایف TVS 001   1.850.000 تومان  تردمیل گرین لایف TVS 001
تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual  تردمیل بی اچ فیتنس ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC01 Dual
تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Smart
تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس i.Pioneer Run Dual
تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC04 Dual
تردمیل بی اچ فیتنس F3  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F3
تردمیل بی اچ فیتنس F1  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1
تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I RC09 DUAL
تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Cruiser V50
تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Pioneer Star
تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F2W Dual
تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Prisma M10
تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F1 Dual
تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S Premium
تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس SX Pro
تردمیل بی اچ فیتنس F0  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس F0
تردمیل بی اچ فیتنس Luxor  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Luxor
تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس Jet Set S30
تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO  تردمیل بی اچ فیتنس  ....  تردمیل بی اچ فیتنس I S PRO
تردمیل ریباک GT40  تردمیل ریباک 4.950.000 تومان تردمیل ریباک GT40 
تردمیل ریباک GT50  تردمیل ریباک 5.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT50
تردمیل ریباک GT60  تردمیل ریباک 6.950.000 تومان  تردمیل ریباک GT60
تردمیل تاپ فرم 9915  تردمیل تاپ فرم 1.500.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9915
تردمیل تاپ فرم 9905  تردمیل تاپ فرم 1.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9905
تردمیل تاپ فرم 9909  تردمیل تاپ فرم 1.375.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9909
تردمیل تاپ فرم 9907  تردمیل تاپ فرم 1.812.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9907
تردمیل تاپ فرم 9999  تردمیل تاپ فرم 1.687.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9999
تردمیل تاپ فرم 5181  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5181
تردمیل تاپ فرم 5182  تردمیل تاپ فرم 3.125.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5182
تردمیل تاپ فرم 9917  تردمیل تاپ فرم 1.937.500 تومان  تردمیل تاپ فرم 9917
تردمیل تاپ فرم 9990  تردمیل تاپ فرم 1.875.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9990
تردمیل تاپ فرم 9919  تردمیل تاپ فرم 1.750.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9919
تردمیل تاپ فرم 9991  تردمیل تاپ فرم 2.000.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 9991
تردمیل تاپ فرم 5186  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5186
تردمیل تاپ فرم 5187  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5187
تردمیل تاپ فرم 5176  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5176
تردمیل تاپ فرم 5177  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5177
تردمیل تاپ فرم 5040  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5040
تردمیل تاپ فرم 5118  تردمیل تاپ فرم 2.000.000 تومان  تردمیل تاپ فرم 5118
تردمیل تاپ فرم 5117  تردمیل تاپ فرم  ....  تردمیل تاپ فرم 5117
تردمیل دی کی سیتی CX6 4FUN  تردمیل دی کی سیتی ....  تردمیل دی کی سیتی CX6 4FUN
تردمیل دی کی سیتی RX5 EB  تردمیل دی کی سیتی ....  تردمیل دی کی سیتی RX5 EB
تردمیل دی کی سیتی SX24 CF  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX24 CF
تردمیل دی کی سیتی LX5 38  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX24 CF
تردمیل دی کی سیتی DX18S CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18S CE
تردمیل دی کی سیتی SX1 20ML  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX1 20ML
تردمیل دی کی سیتی A155  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی A155
تردمیل دی کی سیتی LX30N CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی LX30N CE
تردمیل دی کی سیتی DX8N 47  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX8N 47
تردمیل دی کی سیتی RX6 EB  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی RX6 EB
تردمیل دی کی سیتی LX8N 47  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی LX8N 47
تردمیل دی کی سیتی A165  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی A165
تردمیل دی کی سیتی SX6 20ML  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX6 20ML
تردمیل دی کی سیتی SX22 CF  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX22 CF
تردمیل دی کی سیتی DX30N CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX30N CE
تردمیل دی کی سیتی SX18 CD  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX18 CD
تردمیل دی کی سیتی DX4 47  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX4 47
تردمیل دی کی سیتی DX18P CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18P CE
تردمیل دی کی سیتی SX1T2  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX1T2
تردمیل دی کی سیتی DX20S CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX20S CE
تردمیل دی کی سیتی DX20 CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX20 CE
تردمیل دی کی سیتی SX6 22  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی SX6 22
تردمیل دی کی سیتی DX18 CE  تردمیل دی کی سیتی  ....  تردمیل دی کی سیتی DX18 CE

 

 

ارسال نظر

سعیدی : قیمت
2 0
با سلام قیمت تردمیل مانتیس تی 60 را می خواستم ؟
مدیریت : پاسخ
1 0
سلام خدمت شما دوست عزیز برای اطلاع از قیمت تردمیل هایی که در لیست این فروشگاه نیستند در بخش تماس با ما سوال خود را بپرسید.
لواسانی : وزن
1 0
سلام تردمیل RX5 EB تحمل وزن تا چه میزان را دارد؟
مدیریت : پاسخ
2 0
با سلام این تردمیل دارای موتور 1.5 اسب بخاری است و تحمل وزن تا 110 کیلوگرم را دارد.
ورزشکار : حرفه ای
3 0
با سلام من برای باشگاه خود یک تردمیل حرفه ای و مقاوم نیاز دارم یکی از همکاران Smart HS 9050S را پیشنهاد کرده نظر شما چیه
مدیریت : پاسخ
2 0
با سلام پیشنهاد خوبیه. تردمیل Smart HS 9050S با قدرت موتور 4 اسب بخار و تحمل وزن تا 180 کیلوگرم با کیفیت موتور بالا و قیمت مناسب یک انتخاب بود برای باشگاه ها می توان باشد.
leila : راهنمایی
2 0
سلام.من ی تردمیل واسه منزل میخواستم.وزن افراد خانواده تا70کیلو هستش لطفا ی پیشنهاذئ بم بدین.کیفیت خوب و قیمت مناسب.ممنون
مدیریت : سلام
3 0
بنده به شما مدل 150 توربو فیتنس معرفی میکنم داخل سایت مشخصات و عکس کالا هستش میتونین دیدن فرمایید.تشکر از شما
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

چه نوع ورزشی برایمان مفید است، هوازی یا قدرتی؟

راهنمای خرید و نگهداری تردمیل بدون موتور

دستگاه های موثر در چربی سوزی

انتخاب مناسب دستگاه فیتنس خانگی

بهترین فرم بدن بر روی تردمیل

چه تفاوتی بین پیلاتس،یوگا و ایروبیک وجود دارد؟

تفاوت بدنسازی و فیتنس چیست؟

مزایای تردمیل دستی

ارتباط کیفیت زندگی و سن فیتنس

بهترین استفاده از شیب تردمیل

بهبود تمرینات فیتنس با تردمیل

تردمیل چه نتایجی را به دنبال دارد؟

فیتنس در زمستان

در هنگام دویدن از درد قفسه سینه پیشگیری کنید!

تفاوت میان درد خوب و درد ناشی از آسیب ورزشی

در حین ورزش چه بنوشیم؟

دوندگان جاده نیز می توانند از تردمیل استفاده کنند!

با 20 دقیقه ورزش روی تردمیل وزن کم کنید!

در خانه به تناسب اندام برسید!

اسکی فضایی یا تردمیل؛کدام را انتخاب کنیم؟

زمستان امسال بر روی تردمیل ورزش کنید!

ورزش با تردمیل در زمستان

تاثیر ورزش هوازی بر روی عروق کرونری

بهترین ورزش هوازی برای شما کدام است؟

راهنمای خرید و نگهداری تردمیل

ورزش های مناسب برای دوران قاعدگی بانوان

با ورزش هوازی عضله سازی کنید!

علائمی که نشانه کم تحرکی هستند

اهمیت انتخاب کفش ورزشی مناسب

چگونه بعضی از افراد هر روز ورزش می کنند؟

ارتباط ورزش هوازی و نشاط

چند تصور اشتباه در مورد انجام حرکات کششی

راه هایی برای نیرومند کردن گامهایتان در پیاده روی

استفاده از شیب تردمیل چه فوایدی دارد؟

مصرف برق یک تردمیل چقدر است؟

اثرات مثبت ورزش در تنظیم فشار خون

علائم هشدار دهنده آسیب های ورزشی

دلایلی که موجب خستگی زودرس می شود؟

نحوه نگهداری از تردمیل برای طولانی شدن عمر دستگاه

تاثیر حداکثر وزن قابل تحمل در انتخاب تردمیل

ارتباط پوکی استخوان با تردمیل

اندام متناسب با دستگاه های هوازی

نکات مهم برای کاهش وزن در میانسالی

توصیه هایی در مورد ورزش در هنگام آلودگی هوا

4 روش برای شروع موفقیت آمیز کاهش وزن

در هنگام ورزش با تردمیل این اشتباهات را انجام ندهید!

با 1 ساعت پیاده روی چه اتفاقی در بدن ما رخ می دهد؟

با شیب تردمیل چگونه تمرین انجام بدهیم؟

3 سوالی که معمولا در مورد تردمیل پرسیده می شود!

نرم افزار کینومپ در تردمیل

ورزش با تردمیل بدون موتور سبب لاغری می شود؟

حرکات کششی پیش از ورزش با تردمیل

چگونه از گردن درد در حین تمرین با تردمیل پیشگیری کنیم؟

فرمول طلایی برای داشتن اندام متناسب!

ورزش هوازی چربی های شکم را مورد هدف قرار می دهد!

کسانی که دچار ضعف زانو هستند چه ورزشی انجام دهند؟

تردمیل برای چه کسانی توصیه می شود؟

جدیدترین مطالب علمی در مورد تردمیل

چگونه با تردمیل ورزش کنیم تا بهتر نتیجه بگیریم؟

دویدن باعث کاهش وزن می شود؟

حقایقی در مورد کاهش وزن و تناسب اندام

توضیحات کامل در مورد تردمیل

کیفیت فریم تردمیل را مد نظر داشته باشید

راه بروید تا سالم بمانید

ورزش در سلامتی انسان چه نقشی دارد؟

تناسب اندام هوازی

چگونگی حرکت تسمه تردمیل بدون موتور

چگونه با ورزش لاغر شویم؟

یک برنامه ورزشی عالی برای ورزش بر روی تردمیل

آموزش صحیح دویدن بر روی تردمیل

سریع بدویم یا طولانی بدویم؟کدام بهتر است؟

موسیقی ورزشی چه تاثیری بر فعالیت بدن دارد؟

ضربان قلب خود را بر روی تردمیل چک کنید

شکم خود را با ورزش چگونه آب کنیم؟

بهترین نوشیدنی ها برای ورزش هوازی

چگونه به ورزش کردن عادت کنیم؟

برای ورزش هوازی چه نوع موسیقی انتخاب کنیم؟

درمان سرطان روده با ورزش هوازی

کدام دستگاه ورزشی برای سوزاندن چربی بهتر است؟

با ورزش بهتر زندگی کنید!

مربی ورزشی خود باشید!

ورزش هوازی و تاثیرات بی شمار آن

با ورزش قلب خود را بیمه کنید!

روشهای تاثیر پذیری بیشتر پیاده روی

تردمیل دستگاه دو درجا

مناسب ترین مواد غذایی و شیوه خوردن آنها پیش از ورزش

برای چربی سوزی پیاده روی بهتر است یا دویدن؟

شکم خود را پنهان نکنید!

تاثیر پیاده روی در کم کردن وزن

قرار دادن تردمیل در کجای خانه بهتر است؟

روشهایی برای طولانی تر کردن عمر تردمیل

6 توصیه مفید برای پیاده روی بر روی تردمیل

کاهش سن بیولوژیکی با ورزش

تردمیل ارزان قیمت و مشکلات احتمالی آن

10 دلیل برای پیاده روی بر روی تردمیل

روزانه بدویم!

بر روی تردمیل کالری بسوزانید

چه زمان شدت تمرین را بر روی تردمیل افزایش بدهیم؟

ورزش با تردمیل چه تاثیراتی بر بدن انسان دارد؟

21 روز آهسته بر روی تردمیل بدوید!

بر روی تردمیل چگونه تنفس کنیم؟

تازه کارها چگونه ورزش کنند؟

پیاده روی بر روی تردمیل با داشتن اضافه وزن زیاد

در مدت 6 هفته چربی های شکم خود را آب کنید!

چگونه با دستگاه های بدن سازی لاغر بشویم؟

تاثیر دویدن بر هورمون های بدن

دویدن راهی برای تناسب اندام

چه ورزشهایی در بهبود جریان خون موثر است؟

روشهایی برای افزایش انگیزه در استفاده از تردمیل

برای افراد مسن تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟

نکاتی جهت چربی سوزی بیشتر با استفاده از تردمیل

تردمیل ماشین لاغری

ساخت و تفکیک عضلات با تردمیل

تاثیرات دویدن بر روی تردمیل

فواید ورزش هوازی با تردمیل

تغییر در برنامه تمرینی شما

ایجاد تنوع در استفاده از تردمیل

تناسب اندام و ورزش روزانه

می توان ورزش را به خانه برد!

کار با تردمیل اشتها را کم می کند!

تاثیرات تردمیل بر روی خواب

دانستنی هایی در خصوص ورزش و کاهش وزن

راه رفتن بر روی تردمیل،اکسیر جوانی

روی تردمیل بدوید!

اشتباهات رایج ورزش با تردمیل

باورهای اشتباه درباره تردمیل

مضرات استفاده از تردمیل

آیا استفاده از تردمیل موجب سکته قلبی می شود؟

راهنمای خرید تردمیل و دوچرخه ثابت

کاربرد پزشکی تردمیل

کاهش وزن با تردمیل در کمترین زمان

نکاتی جهت استفاده از تردمیل

تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت

آشنایی با تردمیل آبی

طناب بزنیم یا روی تردمیل بدویم؟

علت استقبال زیاد افراد از تردمیل چیست؟

عوامل ساده برای جذابتر شدن کار با تردمیل

نکاتی درباره موتور تردمیل ها

برتری تردمیل از پیاده روی در بیرون خانه

چه کفشی برای ورزش روی تردمیل مناسب است؟

چه کنیم که تردمیل به ما آسیب نرساند؟

تردمیل در ورزش حرفه ای چه جایگاهی دارد؟

خواص ویژه تردمیل

نوشیدن آب هنگام ورزش با تردمیل

میزان ورزش روزانه با تردمیل

معرفی تردمیل های پر فروش هایپر جیم

تردمیل و دوران بارداری

دویدن بر روی تردمیل یا جاده

تاثیر تردمیل بر کاهش فشار خون

دویدن بر روی تردمیل یا در فضای باز

کار با تردمیل برای افرادی که دیسک کمر دارند

ایجاد تنوع در کار با تردمیل

برنامه ای برای تمرین با وقفه تردمیل

آب کردن چربی شکم با تردمیل

تمرین استقامتی با تردمیل

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از تردمیل

مشخصات یک تردمیل مناسب

قیمت تردمیل، عامل محدود کننده در خرید تردمیل

انتخاب تردمیل با قیمت مناسب

تردمیل خانگی چیست؟

20 نکته کلیدی در خرید تردمیل

تردمیل ضد جاذبه

گرم و سرد کردن بدن هنگام ورزش با تردمیل

مواد غذایی موثر در کاهش وزن

قیمت جدید انواع تردمیل

بخش های بدن درگیر با تردمیل

فواید تردمیل های آبی

قیمت تردمیل EASTRONG

برنامه ورزشی برای تردمیل تک سرعته

ارتباط هوش با تردمیل

لیست قیمت تردمیل برند WNQ

فواید دویدن روی تردمیل

برندهای تردمیل

چند نکته تردمیلی

برنامه برای ورزش با تردمیل

قبل از ورزش با تردمیل گرم کنید

چند نکته برای کاهش وزن

قیمت جدید تردمیل

رفع خستگی پا بعد از ورزش با تردمیل

فواید استفاده از تردمیل بعد از شام

هنگام ورزش با تردمیل چه بنوشیم؟

آموزش تعویض تسمه اصلی تردمیل

درمان افسردگی با تردمیل

کالری 40 ماده غذایی پر مصرف

کدهای ارور تردمیل

قیمت تردمیل های چند کاره

برترین برنامه ها برای تردمیل بدون شیب

دیابت و تردمیل

مواد غذایی دارای کالری منفی

برترین تمرین های جهان برای کاهش وزن با تردمیل

فواید پیاده روی تردمیل

ضربه گیر تردمیل

قیمت تردمیل های جدید

راه هایی برای حفظ تعادل روی تردمیل

رازهایی در مورد مصرف کالری با تردمیل

تردمیل برای کودکان

جدول قیمت تردمیل

نکاتی برای پایین بردن استهلاک تردمیل

چگونه از ورزش با تردمیل لذت ببریم

ورزش هوازی با تردمیل

لیست قیمت تردمیل

معایب استفاده از تردمیل

استفاده های مختلف از تردمیل

قیمت تردمیل پروفشنال و پروتئوس

میزان کالری مصرفی با تردمیل

قیمت روز تردمیل

تردمیل یا الپتیکال

تردمیل چند کاره

نکاتی قبل از انتخاب لوازم ورزشی خانگی

بهترین طریقه استفاده از تردمیل از نظر پزشکان

تردمیل و زانو درد

تفاوت تردمیل مکانیکی و برقی

تاریخچه تردمیل

مشکلات استفاده از دسته تردمیل هنگام دویدن

چه کسانی نباید از تردمیل استفاده کنند

آزمون تست تردمیل قبل از خرید

چگونه یك تردمیل خوب بخریم

اجزاء تردمیل

قیمت انواع تردمیل

چرا تردمیل؟

راهنمای سرویس و نگهداری تردمیل

تردمیل یا دوچرخه ثابت ؟ کدام برای ورزش در منزل مناسب تر است؟

عادت های نادرست در هنگام استفاده از تردمیل

در هنگام خرید تردمیل به 4 نکته باید توجه کرد